Đọc báo 5 phút để điểm danh
Chưa điểm danh
Đọc báo 5 phút để điểm danh
Chưa điểm danh
Nhiệm vụ hàng ngày
Làm nhiệm vụ lĩnh 700 xu
Chia sẻ thu nhập
Thu lính thành công

Lên tới 200%

+ 1
Lĩnh nhận thành công
Quy tắc điểm danh

1. Mỗi ngày đọc báo 5 phút có thể hoàn thành điểm danh, nhận xu thưởng.

2. Điểm danh liên tục, ngày thứ 4 và 7 có thể nhận thêm nhiều thưởng khác.

3. Nếu điểm danh bị gián đoạn, sẽ phải bắt đầu lại từ ngày đầu.

4. Chu kỳ điểm danh gồm 7 ngay, sau 7 ngày sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Đã rõ
Điểm danh thành công!
+ Xu
Điểm danh liên tục 14 ngày
Thưởng 9 Xu
Mời bạn bè,
kiếm thêm 50.000vnd nữa
Nhận thưởng lính mới 700đ
Nhận thưởng
Hôm nay đã điểm danh
+ Xu
Mời bạn bè,
kiếm thêm 50.000vnd nữa
Phiên bản đã cũ,
nâng cấp để nhận thêm xu
Nâng cấp ngay
Thông báo!
Gần đây, hệ thống phát hiện một số người dùng có hành vi quy đổi tiền trái phép. Dẫn đến việc số dư tài khoản không chính xác. Hệ thống đã tiến hành kiểm tra và thu hồi. Cảm ơn bạn đã thông cảm!
Tham gia khảo sát
Nhận ngay 10 Xu!
Bạn có
GÓI QUÀ TẶNG TRỊ GIÁ
3.000.000đ
CHƯA NHẬN
Có hiệu lực trong thời gian quy định